[ Wednesday 19 June 2024 - bijna volle maan - Log in/registreer - Zoeken ]
Gerechtigdheid

Gerechtigdheid


Numerologische waarde

11

Element

Lucht

Positieve sleutelwoorden

Keuze, vereffening, onpartijdig zijn

Verhaal 1

Gerechtigdheid, afgebeeld met wel bekend zwaard en de weegschaal is op deze kaart gezeten op een troon. Of het een mannelijk of vrouwelijk figuur is, is onduidelijk en is eigenlijk om het even. Een duidelijk verschil met vrouwe Justitia is dat de persoon van deze kaart niet geblinddoekt is en dus niet volledig onpartijdig is. Toch is de rest van de kaart afgeschermd met een roodbruin doek.

Verhaal 2

De kaart Gerechtigheid, ook wel Rechtvaardigheid genoemd, is kaart nummer 8. Toch zijn er verschillende (soorten) decks, die op plaats nummer 8 de kaart van de Kracht hebben staan. Dit verschil heeft Rider Waite in de wereld geholpen. Hij baseerde dit op het achtste dierenriem teken, dat een leeuw is. Op de kaart van de Kracht staat ook een leeuw afgebeeld, vandaar dat hij deze kaarten van plaats verwisselde. Traditioneel is kaart nummer 8 dus de Gerechtigheid.

Betekenis

De kroon geeft aan dat de persoon op de kaart een leidinggevend, autoritair of aristocratisch persoon is. Deze is daarom in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. Het vertelt ons dat we zowel rationeel als emotioneel rust moeten vinden alvorens een conclusie te trekken en een beslissing te nemen.
Het zwaard is tweesnijdend: het staat voor heldere gedachten en heldere en rechtvaardige acties. Het zwaard is een symbool voor het element lucht, dat verbonden is aan ons denken. Het zwaard snijdt een directe weg naar de kern. Zo worden alle overbodige zaken ôweggesnedenö en komen zo los van de kern. Alles wat irrelevant is wordt dus opzij gezet zodat men goed over de kwestie kan nadenken.
Gerechtigheid is een kaart van geweten, vereffening en het vinden van een balans. Let wel, het gaat hier om het vinden van balans, deze is dus nog niet bereikt. De kaart is een verder ontwikkelde versie van de Geliefden; het is niet meer snel een keus maken, maar eerst alles tegen elkaar afwegen. Het is een kaart die onpartijdige beslissingen voor moet stellen. Vrouwe Justitia was echter geblinddoekt, waardoor zij volledig onpartijdig kon zijn. De kaart van de Gerechtigheid mist deze blinddoek en waarschuwt ons: wees onpartijdig!

Gerechtigdheid (Diamond-deck)Gerechtigdheid (Tarot 93-deck)Gerechtigdheid (Dion Fortune-deck)