[ Wednesday 24 July 2024 - afnemende maan - Log in/registreer - Zoeken ]

Telepathie


______ Introductie


Iedereen heeft het wel eens mee gemaakt, maar weinig mensen kunnen het bewust; het overbrengen van gedachtes of gevoelens naar een ander levend organisme, zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van de reguliere zintuigen.
Bij deze vorm van communicatie is men geheel onafhankelijk van tijd en afstand. Telepathie lijkt veel op een ander bekend fenomeen, namelijk helder(ziend)heid. Toch zijn er wezenlijke verschillen tussen deze vormen van communicatie.

______ Omschrijving


Het woord telepathie is door de Engelse psycholoog F.W.H. Myers (1843-1901) samen gesteld uit twee Griekse woorden: "tele" en "patheia", hetgeen samen letterlijk "voelen op afstand betekent".
Naar het fenomeen telepathie, wat in feite een vorm van helderziendheid is, is veel onderzoek gedaan. Om duidelijk onderscheid te maken tussen telepathie en helderheid volgt er nu een tweede definitie, namelijk die van helderheid:

Helderheid:
het waarnemen van dingen, gebeurtenissen en/of mensen, buiten de reguliere zintuigen om, maar eventueel wel met inductoren.

Het verschil tussen helderheid en telepathie is dat telepathie tussen mensen of andere levende organismen speelt; helderheid vindt daarentegen plaats tussen mensen en hogere energieŰn.

______ Voorbeelden


Iedereen maakt telepathie wel eens mee. Hoe vaak heb je wel niet de gedachte gehad "oh, ik moet mijn moeder nog bellen", plots gaat de telefoon over. Jawel, het is je moeder. En wat dacht je er van als iemand je de woorden letterlijk uit de mond neemt?
Nu kun je het natuurlijk afschrijven op toeval, maar is dat ook zo?

Professor W.H.C. Tenhaeff, de eerste Nederlandse hoogleraar in de parapsychologie, heeft heel wat bijzonder werk verricht. Zo heeft hij ook de volgende twee verhalen van cliŰnten beschreven. Meer verhalen vind je in professor Tenhaeffs boeken, waaronder "Parapsychologische verschijnselen in het dagelijks leven" waar de volgende twee beschrijvingen ook uit afkomstig zijn:
"In 1945 ben ik als dienstplichtig onderofficier opgeroepen en in juni 1946 getrouwd. Mijn vrouw is blijven doorwerken. Ik kwam elke zaterdag naar huis. Op zekere dag kon ik door omstandigheden onverwachts al vrijdagmiddag naar huis. Wij bezaten nog geen haard, maar een noodkacheltje. Toen ik thuis kwam (mijn vrouw die mij pas zaterdag verwachtte, was niet thuis) was mijn eerste werk de kachel aan te maken. Deze wilde niet best trekken zodat ik de schuif openzette. Verder zette ik een ketel water op het vuur. Ik ging daarna op zolder werken en vergat de kachel... Toen ik weer beneden kwam, stond de kachel roodgloeiend en was de ketel droog gekookt. De kamer stond vol rook en damp, de ramen waren beslagen. Ik schrok heel erg toen ik het zag, maar alles liep goed af. Mijn vrouw kwam thuis en het was een prettige verrassing voor haar dat ik thuis was en de kachel al lekker brandde. Ik vertelde haar niets van de historie, omdat ik het een beetje klungelig van mij vond en ook omdat zij zich altijd ongerust maakte over brandgevaar.
Tot mijn verbazing begon mijn vrouw mij nu te vertellen, dat zij die middag om half vier met een collega stond te praten en ineens een brandlucht in haar neus had gekregen. Haar collega rook echter niets. Zij had daarop opgemerkt dat ze net een lucht in haar neus kreeg als van een ketel die droog stond te koken. Haar collega maakte toen de als grapje bedoelde opmerking: 'Dat zal Coen zijn, die heeft vergeten de ketel af te zetten.' Mijn vrouw antwoordde hierop dat dit niet kon omdat ik niet thuis was..."

"Enige jaren geleden lag mijn moeder in het ziekenhuis. Zij moest een operatie in haar buik ondergaan. Wij wisten echter niet op welke dag de operatie zou plaatsvinden. Ik zat op mijn kantoor en nam brieven op bij mijn patroon. Plotseling kreeg ik een hevige pijn in mijn buik. Een dergelijke pijn had ik nog nooit eerder gevoeld. Gedurende het uitwerken van de brieven bleef deze pijn met vlagen voortduren. Het was ongeveer vier uur toen deze ontzettende pijnen zich bij mij begonnen voor te doen. Tegen vijf uur hielden de pijnen plotseling op. Ik moest op dat uur voordurend aan mijn moeder denken en vroeg mij af of zij mogelijk op dat tijdstip geopereerd werd. Toen ik haar de volgende dag bezocht, vernam ik dat zij de vorige dag tussen 4 en 5 uur geopereerd was en daarbij erg veel pijn had geleden."


______ Kenmerken


Telepathie heeft altijd een aantal kenmerken. In voorgaande voorbeelden zijn deze kenmerken duidelijk aanwezig. Kijk maar eens naar het volgende overzicht:
  • er zijn altijd een zender en ontvanger
  • de zender verzendt meestal niet bewust doordat boodschappen vaak in noodsituaties verstuurd worden
  • voor de ontvanger komt de boodschap (dus) vaak als donderslag bij heldere hemel
  • de boodschap bestaat vaak uit ÚÚn geur, gevoel of beeld
  • de zender en ontvanger kennen elkaar

______ Trainen


Je ziet dat telepathie een zeldzame gave is, daar het in de meeste gevallen onbewust wordt gebruikt en ook slechts in noodsituaties.
De vraag is nu, is telepathie een gave die men kan ontwikkelen, net als helderheid. De meningen zijn hierover verdeeld. Er zijn meerdere mensen die het uit man en macht proberen, maar die het niet lukt om ook maar een simpele gedachte over te brengen. Telepathie werkt in principe op dezelfde manier als helderheid, dus het zou logischerwijs ook te ontwikkelen moeten zijn. Het moeilijke is echter dat hogere energieŰn van nature al via telepathische wegen met ons communiceren, dus het knelpunt ligt bij ons. Zouden twee levende organismen met elkaar via telepathisch contact gaan communiceren, dan heb je twee struikelblokken. Dat zou een verklaring kunnen zijn waarom het veel mensen niet lukt om via telepathie met elkaar te communiceren.
Logica en ervaring wijzen ons erop, dat wij telepathie ook kunnen leren, het zal alleen wat moeilijk zijn omdat beide personen een intu´tie moeten hebben die hoog ontwikkeld is.