[ Tuesday 21 May 2024 - bijna volle maan - Log in/registreer - Zoeken ]

Inwijdingen


______ Reiki leren


Tegenwoordig is het (gelukkig) niet noodzakelijk om 21 dagen te vasten boven op een Japanse berg om Reiki te kunnen leren en te kunnen toepassen. Reiki leert men tegenwoordig in een Reikicursus. Tijdens een cursus, die kan variëren van vijf minuten tot meerdere dagdelen, leert men privé of in groepsverband, wat Reiki is en hoe je er mee om moet gaan. De opbouw en inhoud van deze lessen is per Reikimaster (de leraar) en per systeem verschillend.

De grootste overeenkomst tussen de verschillende Reiki systemen is dat ze allen gebruik maken van inwijdingen, ook wel initiaties genoemd. Dit onderscheidt Reiki van andere spirituele genezingsvormen zoals magische healings, paranormaal genezen en magnetiseren.

______ Inwijdingen


Reiki wordt beschouwd als een kosmische energie, afkomstig van de bron van al het spirituele leven. Deze energie kan door ons lichaam heen stromen, en passeert al dan verschillende energiepunten en energiewielen. Deze centra van (spirituele)energie worden chakra’s genoemd. De zeven belangrijkste chakra’s zijn over een verticale as, in het midden van ons lichaam te vinden. De naam van de chakra geeft aan waar deze zich bevindt en verklaart tevens waar deze voor staat. Zo is de belangrijkste chakra voor het werken met Reiki, de kruinchakra. Deze bevindt zich, zoals de naam al aangeeft, bovenop ons hoofd; rond onze kruin. Wanneer wij ons openstellen voor de Reikienergie, stroomt deze via onze kruinchakra onze aura en ons lichaam binnen. Ze kan door ons hele energetische systeem vrij beweging, en kan afvloeien via onze voetzolen naar de aarde. Dit is mogelijk doordat er onder onze voeten ook chakra’s zitten, evenals in onze handpalmen. Wanneer wij iemand Reiki energie willen geven, komt de energie via onze kruinchakra binnen, stroomt door onze aura en ons lichaam, richting onze handpalmchakra’s en wordt daar afgegeven.

De verbinding tussen de mens en het kosmische loopt via onze kruinchakra. Om deze verbinding tot stand te brengen, vindt er een inwijding of initiatie plaats. Tijdens een inwijding vinden er verschillende handelingen plaats waardoor de kruinchakra geopend wordt, deze schoongemaakt wordt en zogezegd "verzegeld" wordt, waardoor deze nooit meer volledig kan dicht slibben.

______ Reiju of inwijding?


De eerste Reiki inwijding was die Usui ontving bovenop de berg Kurama. Tijdens deze inwijding werd zijn kruinchakra geopend en werd hij in verbinding gebracht met de bron van Reiki.
Voordat het inwijdingsproces bestond zoals we dat nu kennen, maakte Usui gebruik van Reiju. Een reiju is een zegening of afstemming, waarbij de verbinding tussen de leerling en Reiki versterkt wordt. Hierdoor wordt de band tussen de leerling en de bron van Reiki beter en heeft als gevolg dat een Reikistudent een krachtiger kanaal is voor Reiki. Zijn capaciteit tot doorgeven van Reiki wordt hiermee verhoogd.

Tijdens een Reiju was er een innig verbond tussen leerling, master en bron. Zonder gebruik van symbolen en mantra’s zoals dat nu gebruikelijk is bij inwijdingen, stemde de master zijn leerling af op Reiki.
Er wordt gezegd dat bij iedere Reikibijeenkomst de leerlingen van Usui aan het eind van de bijeenkomst, ze Reiju kregen tijdens een meditatie. Deze bijeenkomst, variërend van wekelijks tot maandelijks, versterkten zo de Reikikracht van de leerlingen. Usui was daarom voorstander van zoveel mogelijk Reiju’s.

Uit Reiju is het huidige systeem ontwikkeld van inwijdingen of initiaties. Hoewel het aantal inwijdingen per graag per systeem verschillend is, gebruiken ze tegenwoordig vrijwel allen de kracht van symbolen en mantra’s.

Er zijn masters en systemen die de kracht van het ontvangen van vele Reiju’s beamen. Zij geven daarom meerdere initiaties om de leerling bij iedere ontmoeting sterker te verbinden met Reiki.