[ Wednesday 24 July 2024 - afnemende maan - Log in/registreer - Zoeken ]

Lagen


______ Ervaring en intu´tie


De aura van een mens is opgebouwd uit meerdere lagen. Samen vormen deze lagen ÚÚn geheel. Deze verdeling van lagen verschilt nogal. De ÚÚn ziet maar drie lagen, de ander ziet er zeven. Daarnaast ligt het er natuurlijk ook aan wat je fijner vindt werken. De ÚÚn vindt het fijner om de aura in drie lagen te verdelen. Andere mensen vinden het fijner om de aura in zeven lagen te verdelen.

Naarmate je meer met aura's gaat werken is het aan jou de keus of je liever met drie, zeven of gewoon geen lagen wilt werken. Vaak is het wel makkelijker als je problemen kunt definiŰren aan de hand van de lagen. Er zit natuurlijk nogal een verschil tussen een blokkade in de keel chakra en keelpijn. De blokkade is van spirituele of psychische aard, de keelpijn (waarschijnlijk!) van fysieke aard. Maak voor jezelf de beslissing hoe je wilt werken. Laat nooit een ander die beslissing maken! Hier vind je daarom alleen een indicatie van de lagen. Jij bepaalt zijn precieze betekenis aan de hand van je ervaring en intu´tie.

______ Drie lagen methode


Voor het gemak zullen we dit de drie lagen methode noemen. Ondanks dat hij drie lagen heeft, bestaat hij uit vier delen. Het extra deel zou men kunnen zien als het aureool of nimbus.
Voor elke methode geldt: men telt alle lagen van binnen naar buiten. De laag die dus het dichtst bij de huid zit is laag een en de laag die het verst van de huid af zit is laag drie of zeven.

______ Laag 1: Etherisch lichaam


Vlak langs je lichaam loopt de eerste laag van de aura. De energie die vanuit de kosmos op je inwerkt wordt in deze laag van de aura doorgeven. De laag wordt dan ook het etherisch lichaam genoemd. Andere namen voor deze laag van de aura zijn: etherische aura of etherisch dubbel.

______ Laag 2: Emotioneel lichaam


Heb je weleens het gevoel, als je iemand net ontmoet, dat je hem heel graag of juist absoluut niet mag?
Dat komt voort uit deze laag van de aura. Deze laag bevindt zich op ongeveer 40 centimeter van de huid. Met deze 2e laag krijg je dus een impressie van iemand anders. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze laag het emotionele lichaam wordt genoemd. Gevoelens zijn tenslotte emoties! Andere namen voor het emotionele lichaam zijn de astrale aura of het astrale lichaam.

______ Laag 3: Spiritueel lichaam


Laag nummer drie is - net als bij de zeven lagen methode - het spirituele lichaam. Naarmate je spirituele ontwikkeling groeit, zal deze laag van de aura ook mee groeien.

______ Aureool


Het vierde deel van de drie lagen methode, is het aureool (ook wel nimbus genoemd). Heiligen worden vaak weergegeven met zo een nimbus om het hoofd. In het echt is de nimbus vaak net wat groter dan hij op de meeste afbeeldingen staat weer gegeven. Het middelpunt van deze kring is je derde oog. Dit is je voorhoofd chakra die tussen je wenkbrauwen zit. De cirkel raakt links en rechts de schouderpunten en heeft het laagste punt tussen de tepels zitten.

______ Zeven lagen methode


Deze manier van de aura verdelen en beschrijven is veel uitgebreider dan de drie lagen methode. Maar of je de aura nou in drie of in zeven lagen verdeelt, hij blijft even groot (in zo verre dat mogelijk is).
Naarmate je dichter de buitenste lagen nadert, des te stabieler de aura wordt. De eerste lagen gaan voornamelijk over ons zelf in het hier en nu: de invloed van de kosmos op dit moment en onze emotionele- en mentale toestand. Dit kan dus elk moment veranderen. Stel je komt de liefde van je leven tegen. Dan is je emotionele toestand natuurlijk heel anders dan als je net een punt achter een relatie hebt gezet. Hoe verder je dus richting de buitenste laag gaat, hoe minder de aura zal veranderen. Deze lagen hebben namelijk te maken met jou in het algemeen en met invloeden uit het verleden.

______ Laag 1: Etherisch lichaam


Dit is de laag die het dichtst bij de huid zit. Deze laag is ook het makkelijkst waar te nemen. Hij is ongeveer vijf centimeter dik en vaak wit tot transparant.
In deze laag kun je eenvoudig ziekten opsporen. Ook ziekten die er aan zitten te komen maar zich nog niet fysiek gemanifesteerd hebben vind je in het etherisch lichaam terug. Zo kun je de ziekte dus al vroegtijdig stoppen. Let wel: als je eenmaal genezen bent van een ziekte, wil dat nog niet zeggen dat hij ook uit je aura weg is. Het schoonmaken of healen van een aura kan de kans op terugkeer van een ziekte daarom aanzienlijk kleiner maken.

______ Laag 2: Emotioneel lichaam


Zoals de naam al aangeeft is de tweede laag van de aura de laag van de emoties. In deze laag kun je zien hoe men zich voelt. Als iemand vrolijk is, dan zal het emotioneel lichaam kleurrijker en stralender zijn dan als men boos of verdrietig is.

______ Laag 3: Mentaal lichaam


Dit is de laag van het rationele denken en alle gedachtes. Deze gedachtes kun je terug vinden in de aura door gekleurde vlekken. Rond het hoofd en de schouders zal het mentaal lichaam vaak stralen; een wit, witblauw tot geel licht. Denk maar aan de nimbus van een heilige.

______ Laag 4: Astraal lichaam


Het astrale lichaam is in feite een vormloze laag van de aura. Het bevindt zich ongeveer 15 tot 30 centimeter van het lichaam. Met dit gedeelte van het magnetische veld leg je vaak contacten met anderen. Je voelt dus met je aura aan of iemand boos, verdrietig of kwaad is. Ook voel je met je astrale lichaam aan of iemand goede of slechte bedoelingen heeft.
Het emotionele lichaam is dus je eigen emotionele toestand, je astrale lichaam geeft je de mogelijkheid ander mans aura af te tasten en bijvoorbeeld zijn emotionele toestand te voelen.

______ Laag 5: Etherisch-causale lichaam


Causaal wil zeggen dat het een oorzakelijk verband aangeeft. Het etherisch-causaal lichaam geeft dus een verband aan tussen hem en het (gewoon) etherisch lichaam. Sommige mensen vinden, dat als er een probleem is met het lichaam het in het etherisch-causaal lichaam verholpen moet worden. Hier verschillen de meningen enigszins over. Zoals het etherisch lichaam een blauwdruk is van het fysieke lichaam, is het etherisch-causaal lichaam een blauwdruk van het etherisch lichaam.

______ Laag 6: Universele-liefde lichaam


Het universele-liefdes lichaam zou gezien kunnen worden als de emotionele laag van het spirituele. Naarmate je spirituele groei vordert zal ook deze laag van de aura zich ontwikkelen.

______ Laag 7: Ketherisch-causale lichaam


De zevende laag geeft je spirituele toestand weer. Het mentale gedeelte binnen je spirituele ontwikkeling wel te verstaan.
Vaak is het ketherisch-causale lichaam de gouden rand van de aura. Gekleurde linten door de aura heen en de grote van deze laatste laag geven je "status" weer van je ontwikkeling in zijn totaliteit. Het ketherisch-causale lichaam gaat dus verder dan alleen dit leven en groeit niet alleen nu, maar in elke leven dat je leidt.