[ Tuesday 21 May 2024 - bijna volle maan - Log in/registreer - Zoeken ]

Astrologie


______ Intro


Toen de mens nog in zijn kinderschoenen van de evolutie stond, keek hij al omhoog naar de hemel. Hij aanschouwde de sterren en merkte veranderingen op. Sommigen wisten ze zelfs te noteren; archeologen hebben een 30.000 jaar oud bot gevonden met daarop een afbeelding gekrast. Deze afbeelding lijkt gebaseerd te zijn op de verschillende standen van de maan. De maan, de zon, de planeten maar vooral de sterren fascineren de mens.
Astrologie bestudeert de hemellichamen, sterren en planeten van ons zonnestelsel. Zij bestudeert ze en linkt ze aan gebeurtenissen in ons dagelijks leven. Dit is de essentie van astrologie: het idee van een invloed door sterren, planeten en hemellichamen op ons dagelijks leven. De Egyptenaren schreven dan ook "zoals het boven is, zo is het ook beneden."

______ Invloed & functie


Vanaf het moment van geboorte loopt je gedrag grotendeels samen met onder meer de planeet standen. Aan de hand van hun positie op bepaalde momenten, bijvoorbeeld tijdens onze geboorte, kan men informatie vergaren over iemands toekomst. Net als de tarot wordt de astrologie niet alleen aangewend om uit deze elementen de toekomst te voorspellen, maar vooral om inzicht te krijgen in de mens zelf. Psychologische astrologie is in het Westen de meest bekende en gebruikte vorm van astrologie.

Astrologie heeft echter niet alleen zijn invloed gehad op de mens, maar ook op zijn bouwwerken. Piramides werden volgens sterrenconstellaties gebouwd, stenenbouwwerken zorgden tijdens zonsopgang voor een bepaalde lichtval en ook de maan scheen tussen bepaalde bouwwerken door.
Men heeft altijd een grote bewondering gekoesterd voor wat er boven hem of haar afspeelde. De astrologie en de astronomie hebben zich samen met de mens een weg weten te banen door (de moeilijkste) eeuwen heen. Daarbij heeft de astrologie ook een reis om de wereld afgelegd:

______ Verschillend van functie


De ZodiacJe zou binnen de astrologie grofweg 7 vormen kunnen onderscheiden: Westerse-, Chinese-, Indiase-, Tibetaanse-, Arabische-, Joodse- en Japanse astrologie.

Iedere vorm heeft zijn eigen kenmerken en eigen manier van werken. Zo is Westerse astrologie bijvoorbeeld op het individu zelf gericht, terwijl de Chinese astrologie meer naar het collectief kijkt. Daar zal een horoscoop je dus niet een persoonlijk advies geven, hoe je zelf iets kunt doen vˇˇr jezelf, maar hoe je iets kunt doen voor je omgeving. Chinese astrologie is er dus opgericht jou aan te passen aan de maatschappij. Westerse astrologie is ook erg psychologisch.

Indiase astrologie is net als de Chinese astrologie onderdeel van de cultuur en is ook meer voorspellend. Een ander kenmerk van zowel de Chinese, als de Indiase, de Arabische Ún de Tibetaanse astrologie, is dat ze erg veel werken met de Maankalender. Op deze manier kan men vooral de goede en slechte dagen bepalen. In China, maar vooral in India, is astrologie niet bedoeld als "bewustwordings-divinatiesysteem" dat zorgt voor spirituele groei, maar meer om concrete zaken te bepalen. Wanneer is het bijvoorbeeld een goede dag om mijn goederen en mijn koe te verkopen?

Je zou kunnen zeggen dat daar waar spiritualiteit ontbreekt, bijvoorbeeld in het Westen, astrologie gebonden is aan spiritualiteit en groei. Natuurlijk is het ook andersom zo: daar waar spiritualiteit volop aanwezig is, neem India bijvoorbeeld, daar is astrologie meer materialistisch en concreter; spiritualiteit is er tenslotte al volop aanwezig!

______ Verschillend van werking


Niet alleen de functie van de astrologie in de verschillende culturen verschilt, maar ook de manier waarop de astrologie werkt. Neem bijvoorbeeld de Westerse astrologie en de Hindoe variant:
Binnen de Westerse astrologie wordt de jaarlijkse omloop van de Zon als referentiekader gebruikt, terwijl de Hindoe astrologie de positie van de vaste sterren ten opzichte van de Aarde als referentiekader gebruikt.
Maar voordat we hier te diep op in gaan, laten we eerst eens kijken naar de Westerse astrologie, hoe zij werkt en wat haar oorsprong is.

______ Wetenschap


Astrologie is in tegenstelling tot de astronomie, geen wetenschap. Waar de astronomie alleen observeert en feiten verzamelt, doet de astrologie uitspraken die niet aan natuurwetenschappelijke eisen voldoet. Een bepaalde invloed van een planeet valt niet voor 100% aan te tonen. Toch zijn er een aantal opvallende zaken die met astrologie te maken hebben en soms zelfs vast staan:
  • zowel de aarde als de mens bestaan voor zo'n 70% uit water. Je weet dat de maan een sterke aantrekkingskracht op het water van de aarde uitoefent, denk maar aan eb en vloed. Logischerwijs zou het water dat zich in ons lichaam bevindt dezelfde invloed ondervinden
  • de term "maanziek" duidt op het vertonen van onrustig gedrag tijdens volle maan. In inrichtingen voor geesteszieken is bekend dat bij volle maan veel patiŰnten onrustig worden
  • dieren maken soms gebruik van de stand van de sterren; trekvogels hebben een soort innerlijk kompas dat ze, overdag aan de hand van de zon en 's nachts aan de hand van de sterren, de weg wijst
  • Maki Takata, een Japans astro-bioloog, heeft aangetoond dat zonnevlekactiviteiten de samenstelling van het menselijk bloed be´nvloed
Het zou leuk zijn om aan de sceptische mensen onder ons wetenschappelijk aan te kunnen te tonen dat astrologie "echt" is. Helaas is dat volgens de normen van de huidige natuurwetenschap niet mogelijk. De enige manier om een scepticus toch te kunnen overtuigen is door simpelweg een horoscoop voor hem te maken.