[ Tuesday 21 May 2024 - bijna volle maan - Log in/registreer - Zoeken ]

De drie pilaren van de dierenriem


______ Polariteit, Modaliteit en de Elementen


Soms kom je iemand tegen die na een kort gesprek met je gehad te hebben meteen kan zeggen welk sterrenbeeld jij hebt. Je kunt ervan schrikken of het kan je fascineren of je gewoonweg koud laten. Toch is hier niet veel aan als je de trucjes kent.
De dierenriem lijkt misschien een erg ingewikkeld systeem van begrippen, eigenschappen, geboortedata en hocus pocus maar eigenlijk is de zodiak eenvoudig te begrijpen als je het kan opdelen.

De drie onderdelen of pilaren van de dierenriem zijn de polariteit, modaliteit en de elementen. Hieronder volgt de verklaring.

______ Polariteit


Yin en Yang: twee wederzijds gecorreleerde tegengesteldenJe kunt de dierenriem opdelen in twee groepen, te weten: zes positieve tekens en zes negatieve tekens. De positieve tekens hebben eigenschappen als assertief, uitgaand, objectief en extravert. De negatieve eigenschappen zijn logischerwijs het tegenovergestelde en wel ontvankelijk, subjectief, ingekeerd en introvert. Positief heeft in dit geval niets te maken met het goede in morele zin.
Omdat positief en negatief een bepaalde lading hebben (positief als het goede en negatief als slecht of het kwaad) wordt het ook wel Yang en Yin genoemd. Yin en Yang zijn polariteiten die elkaar complementeren, maar niet zonder elkaar kunnen bestaan. Immers zonder licht is er geen donker.
Soms wordt positief of Yang ook als het mannelijke en negatief, Yin, als vrouwelijk gezien. Omdat sommigen dit een seksistische opvatting vinden, wordt er liever gesproken van Yang en Yin.

De zes Yang sterrenbeelden zijn ram, tweelingen, leeuw, weegschaal, boogschutter en waterman.
De zes Yin sterrenbeeld zijn stier, kreeft, maagd, schorpioen, steenbok en vissen.

De Yang en Yin tekens staan altijd om en om qua volgorde. Als je onthoudt dat de dierenriem met Ram begint en dit een Yang teken is weet je de rest ook te benoemen (Stier is dan Yin, Tweelingen Yang, enz.).
Ook zijn de Yang tekens altijd vuur- en luchttekens en de Yin tekens altijd aarde- en watertekens. Over deze begrippen later meer.

______ Modaliteit


Met modaliteit - ook wel kwaliteit genoemd - deel je de dierenriem in drie groepen. Deze drie groepen beschrijven de uitdrukkingsvormen en hoe deze mensen als het ware in het leven staan, hoe zij reageren op veranderingen en hun visie op zichzelf en anderen. De namen van de groepen zijn hoofdtekens, vaste tekens en beweeglijke tekens. De namen zeggen het misschien al een beetje.

Hoofdtekens zijn de creators, de scheppers. Zij zijn ondernemend en veranderen of veroorzaken gebeurtenissen. De hoofdtekens zijn ram, kreeft, weegschaal en steenbok.

Vaste tekens zijn de bewakers de hoeders. Ze zijn vast behouden, fixerend en zorgen ervoor dat de veranderingen verankerd worden. De vaste tekens zijn stier, leeuw, schorpioen en waterman.

Beweeglijke tekens zijn de verbeteraars en de gidsen. Zij zijn meegaand en flexibel. Ze passen zich aan veranderingen aan en bewerken ze, verbeteren en sturen bij. De vier beweeglijke tekens zijn de tweelingen de maagd de boogschutter en de vissen.

Ook deze tekens volgen elkaar in volgorde van hoofd- naar vaste naar beweeglijke tekens, te beginnen met de ram als hoofdteken. Zo ga je verder naar de stier die vast is, gevolgd door beweeglijke tweelingen, et cetera.

______ Elementen


Dit is misschien wel het bekendste systeem van classificatie dat we kennen. De vier elementen waar de geleerden vroeger van dachten dat het universum uit was opgebouwd. Deze vier elementen zijn vuur, aarde, lucht en water. Dit systeem wordt niet alleen in astrologie gebruikt, maar ook in de tarot en tevens vind je deze elementen terug op het Wicca-altaar. De elementen symboliseren de aard van de mens. Temperamenten, eigenschappen, emotionele gesteldheid of hoe je het ook noemen wilt.

Ten eerste het element vuur. Zoals de naam al zegt zijn de leden van deze groepen erg vurig en intens. Zij zijn vitaal, opwindend en erg doortastend. Soms zelfs overweldigend en dominant. Vuurtekens zijn zeker niet gedwee te noemen.
Vuurtekens zijn de ram, de leeuw en de boogschutter.

Aarde tekens zijn echte rosten in de branding. Ze zijn harde werkers die zorgen dat ze alles voor elkaar krijgen, nuchter, no-nonsense en een stabiele factor. Soms een beetje te nuchter en schijnbaar emotieloos.
Aardetekens zijn de stier, de maagd en de steenbok.

De luchttekens zijn de denkers en de praters. Sociale mensen die vooral met hun hoofd denken en minder met hun hart. Afwegend en doordenkend zijn de levendige luchttekens de rationalisten van de dierenriem. Soms kan dit een beetje omslaan in piekeren en zijn zij heilig overtuigd van hun eigen gelijk.
Luchttekens zijn de tweelingen, de weegschaal en de waterman.

Hekkensluiters zijn de Watertekens. Dit zijn degenen die wel met hun hart denken. De watertekens zijn de emotionele en intu´tieve leden van de dierenriem. Ze zijn erg gevoelig en gaan erg op hun emoties af. Impulsief en soms een beetje een dramatisch.
Watertekens zijn de kreeft, de schorpioen en de vissen.

Ook de elementen volgen elkaar op in vaste volgorde: vuur, aarde, lucht en water. Te beginnen met de vurige ram, de geaarde stier, de luchtige tweeling en het zeedier kreeft, et cetera.

Nu de drie pilaren verklaard zijn kan je de onderstaande tabel maken:

RamYangHoofdVuur (vuur)
StierYinVastAarde (rots)
TweelingenYangBeweeglijkLucht (wind)
KreeftYinHoofdWater (water)
LeeuwYangVastVuur (vlammen)
MaagdYinBeweeglijkAarde (zand)
WeegschaalYangHoofdLucht (lucht)
SchorpioenYinVastWater (ijs)
BoogschutterYangBeweeglijkVuur (bliksem)
SteenbokYinHoofdAarde (aarde)
WatermanYangVastLucht (atmosfeer)
VissenYinBeweeglijkWater (mist)

Als er een vrolijke enthousiasteling op je afkomt die een beetje luidruchtig of dominant overkomt en vast houd aan zijn tradities en standpunten dan heb je grote kans dat je met een leeuw te maken hebt. Zo som je het op:
  • Yang: hij is extrovert en enthousiast
  • Vast teken: traditioneel en vasthoudend
  • Vuur element: luid of dominant
  • Deze combinatie is Leeuw