[ Wednesday 19 June 2024 - bijna volle maan - Log in/registreer - Zoeken ]

Engelen


______ Intro


Engelen, verheven wezens, kunnen ons bij staan in ons dagelijks leven. Voor inspiratie, moed en genezing zijn er verschillende engelen. Ieder van een ander niveau, elk met een andere functie. Hier vind je meer over hoe engelen te werk gaan, in welke structuren ze leven en hoe je ze kunt aanroepen.

______ HiŰrarchie


Een engel is een verheven energie, die dichter bij de bron zelf staat, dan wij mensen en onze gidsen. Net als een gids is een engel een energie, maar een engel is nooit mens geweest. Het contact tussen mens en engel, is dus ook niet hetzelfde als dat tussen een mens en een gids. Er zijn in feite ook maar twee soorten gidsen, namelijk hoofdgidsen en hulpgidsen. Een hoofdgids is heel je leven bij je, een hulpgids is er voor een bepaalde taak. In de wereld van de engelen heeft iedere engel een aparte taak. Ze leven in drie verschillende werelden:
Een beeldje van een beschermengel
 • De Hemel Van Het Paradijs
  • De Tronen
  • De Cherubijnen
  • De Serafijnen
 • De Hemel Der Schepping
  • De Heerschappijen
  • De Krachten
  • De Machten
 • De Hemel Der Formatie
  • Vorsten
  • Beschermengelen
  • Aartsengelen

______ De Hemel Der Formatie


Deze hemel is de eerste van de drie hemelniveaus. De Hemel Der Formatie staat het dichts bij de menselijke wereld en volgt op dat van de gidsen. De engelen van dit rijk helpen ons op persoonlijk niveau. Zij brengen orde en geluk en helpen ons beseffen dat het goddelijke in alles en iedereen, ook onszelf, aanwezig is. Zij voeden onze ziel de liefde die het nodig heeft en biedt ons bescherming op momenten dat wij daar behoefte aan hebben.

______ De Hemel Der Schepping


Op het tweede niveau van de rijken des engelen, kunnen we te rade gaan voor advies en hulp omtrent relaties. De Machten zijn voor specifieke vrede, harmonie en sereniteit. De Krachten leren ons de heiligheid van geloof en vrijheidsliefde. De Heerschappijen geven en leren ons wat genade is. De engelen van De Hemel Der Schepping proberen ons liefde te laten voelen, en onze zware relaties te verlichten.

______ De Hemel Van Het Paradijs


Het derde en laatste niveau, is het niveau dat het dichtst bij de bron van al het spirituele leven staat. Daar waar het eerste niveau vrede leerde te hebben met onszelf, het tweede niveau met elkaar, leert het laatste rijk om ÚÚn te zijn. Dit is de scheppende kracht van spiritualiteit, van het hogere, van de Bron.

______ Verschillen


Deze indeling is gelijk aan die van het Orakel van de Engelen (gemaakt door Ambika Wauters, uitgegeven door Altamira-Becht). Niet iedereen is het over deze indeling met elkaar eens. Sommigen gooien de boel hier en daar wat door elkaar, laten wat soorten weg en voegen weer anderen toe. Of je het met deze formatie eens bent, moet je geheel zelf bepalen. Dit kun je doen aan de hand van een studie, en natuurlijk praktijk ervaring. Voor zij die Christelijk zijn, kunnen de Bijbel raadplegen. Daar wordt regelmatig over engelen gesproken. Over de Bijbel gesproken, wat nou als je niet in God gelooft?

______ God


Om in engelen te geloven, hoef je niet in God of de Bijbel te geloven. Engelen zijn onafhankelijke energieŰn, die hun eigen taak hebben. Velen zien ze als onderdeel van de bron, maar er zijn ook mensen die met engelen werken, zonder dat ze een ultieme hogere macht erkennen. Dus ook al geloof je niet in, God, Allah, JHWH, een bron van al het spirituele leven, etc. daarom kun je nog wel in engelen geloven, met ze samen werken en van hun liefde en kracht genieten.

______ Hulp


Engelen zijn er dus om ons bij te staan in tijden dat het minder goed met ons gaat. In de meeste gevallen zullen engelen spontaan hun taak verrichten, bijvoorbeeld door een ongeneeslijk zieke, zijn ziekte weg te nemen. Dit gebeurt meestal (voor ons) onbewust.

Een engel is, heel logisch eigenlijk, echter geen wezen dat menselijk met een mens omgaat. Een engel zal niet "hallo" zeggen, zich voorstellen en vertellen wat hij komt doen. Een engel komt en gaat, vaak in een fractie van een seconde. Een engel zal zich daarom normaal niet anders voor doen dan hij is - zoals een gids dat bijvoorbeeld wel doet. Een gids laat zich vaak zien in de vorm van een man of een vrouw, in plaats van zijn oorspronkelijke staat, te weten een energiebol. - Engelen verschijnen dus simpelweg als energie.

Als wij behoefte hebben aan hulp, maar een engel niet uit zichzelf te hulp komt, dan kunnen wij de engelen ook zelf om hulp vragen. Via engelenkaarten, het orakel van de engelen, door gebed en aanroeping kunnen we engelen vragen om ons bij te staan. Engelen kunnen ook gebruikt worden om in magie aan te roepen en om energie te vragen.

______ Contact


Het contact met engelen verloopt dus in de meeste gevallen onbewust. Soms kan het toch voorkomen dat je een engel ziet of ervaart. Een engel zal echter nooit een ingewikkelde conversatie met je aangaan. Het zijn namelijk een beetje afstandelijk wezens, die liever vertoeven in gezelschap van andere engelen, dan hier op aarde. Niet dat ze ons niet mogen, maar waarschijnlijk door ons (voor hen) primitieve spirituele begrip.

______ Verandering


Toch schijnen er in de werelden van de engelen ook veranderingen plaats te vinden. Er zijn engelen die contact zoeken met mensen, om zo hun woord te verspreiden. Hun duidelijk te maken wat engelen nu eigenlijk zijn en nieuwe ontwikkelingen mede te delen. Zo schijnt Aartsengelen MichaŰl gesproken te hebben dat sommige engelen nu de mogelijkheid krijgen om te incarneren, alvorens een engel te worden. Totdat MichaŰl zelf op bezoek komt bij Book of Shadows, blijft het echter een raadsel.

______ Gevallen engelen


Over het onderwerp engelen bestaat nogal wat discussie, zeker als het gaat om gevallen engelen. De een beweert dat deze engelen hun taak niet goed verricht hebben en derhalve naar de aarde zijn gestuurd (om een mensenleven te leiden). Anderen zeggen dat deze engelen duivels zijn of boze geesten. Nu zit er tussen een geest (ziel) en een engel (een andere energie) nogal een verschil. Bijvoorbeeld dat een ziel ooit ge´ncarneerd is geweest en een engel niet. Wat een duivel precies is, is ook weer voor ieder mens verschillend, als je er al Řberhaupt in gelooft. Volgens de Bijbelse visie heeft God engelen geschapen om hem te prijzen en om de mensen te helpen. Zij zouden gelukkig zijn door het uitvoeren van hun taken. Dus of God heeft een "productie foutje" gemaakt, of gevallen engelen bestaan simpel weg niet.