[ Sunday 14 April 2024 - wassende maan - Log in/registreer - Zoeken ]

Functies


______ Intro


De engelen die wij kennen worden onderverdeeld in verschillende hemelen. Iedere hemel kent weer verschillende rangen en iedere engel heeft een andere functie. Maar welke zijn dat?

______ HiŽrarchie


Zoals je op de hoofdpagina van engelen hebt kunnen lezen, weet je dat engelen verheven energieŽn zijn die in een bepaalde hiŽrarchische structuur leven. We houden de structuur van het Orakel van de Engelen (van Ambika Wauters) aan. Ter herhaling, deze structuur ziet er als volgt uit:
 • De Hemel Van Het Paradijs
  • De Tronen
  • De Cherubijnen
  • De Serafijnen
 • De Hemel Der Schepping
  • De Heerschappijen
  • De Krachten
  • De Machten
 • De Hemel Der Formatie
  • Vorsten
  • Beschermengelen
  • Aartsengelen
Zoals we gezegd hebben, heeft iedere soort engel zijn eigen functie. Om meer over deze engelen te leren, kun je hieronder een beschrijving van iedere soort engel vinden, plus een aantal die tot die soort behoren.

______ Aartsengelen


De Aartsengelen, boodschappers van de spirituele bron aan de mensheid, zijn tevens beschermers van de mens. Zij bieden ons de (spirituele) steun die wij nodig hebben, om ons spiritueel inzicht te vergroten. Ze bieden ons de (spirituele) liefde die we zo nu en dan nodig hebben, om tot inzicht te komen. Om te erkennen dat we (onze ziel dus) allen uit dezelfde spirituele bron komen en daardoor samen met die bron de macht van de schepping bezitten. De Aartsengelen zijn beschermers van de mensheid, ieder met een iets specifiekere functie. Zij hebben de kracht om aardkrachten te transformeren en wonderen plaats te laten vinden. Aartsengelen worden dan ook al eeuwen om hulp gevraagd, bijvoorbeeld via een oud joods gebed:

"Aan de almachtige God,
de Heer van IsraŽl.
Moge MichaŽl rechts van mij zijn,
GabriŽl links,
voor mij RafaŽl en
achter mij UriŽl,
en boven mij de goddelijke aanwezigheid van God."


In dit gebed kom je al vier van de (aldus de Bijbel) zeven aartsengelen tegen. Er worden verschillende andere Aartsengelen erkend. Men kiest meestal uit Metatron, RemiŽl, SariŽl, AnaŽl, RaguŽl en RaziŽl. Later komt men, in de laat Joodse mystieke geschriften, de namen BarachiŽl, JehudiŽl en SealtiŽl tegen. Aan jou de keus welke je erkent of met welke je graag wil werken.

______ Beschermengelen


De Beschermengelen hebben, in tegenstelling tot de Aartsengelen, de taak individuele mensen te beschermen. Naar het schijnt waakt een Beschermengel het hele mensenleven over een bepaald individu, soms zelfs meerdere levens. Naast fysieke bescherming zorgt de engel er ook voor dat de spirituele groei goed verloopt. Af en toe is een Beschermengel ook een bron van aanmoediging en inspiratie. Dit staat natuurlijk in direct verband met zijn taak als beschermer. Als wij ons niet goed voelen, kan een engel ons aanmoedigen om iets leuks te gaan doen. Natuurlijk heeft iedereen momenten in zijn of haar leven dat hij of zij het even niet meer niet zitten. Je kunt dan gerust bij je Beschermengel aankloppen, voor liefde, advies of hulp. Het enige wat een engel hier tegenover stelt, is dat wij voor het goddelijke\spirituele open staan. Maak zelf een mooi gedicht of gebed, waarin je jouw beschermengel dankt, om hulp vraagt, om advies vraagt, om dat wat je nodig hebt. Wees niet bang om te vragen, maar aanvaardt zijn liefde.

______ Vorsten


De Vorsten beschermen een nog grotere groep mensen, dan de Aartsengelen al doen. De Vorsten zijn aangewezen als beschermers, helpers en adviseurs van steden, volken en landen. De Vorsten zijn er om de massa's te sturen. Zowel letterlijk in een bepaalde richting, als wat betreft hun keuzes die de hele groep aangaan. Ook zorgen de Vorsten voor het algemeen welzijn van een bepaald volk. De vorsten zou je kunnen verdelen in de windrichtingen. Iedere windrichting heeft namelijk zijn eigen element en zijn eigen betekenis. Zo heerst de Vorst van het Noorden bijvoorbeeld over het element lucht en dus over de menselijke functie van het denken.

Sommige mensen zullen zich nu afvragen of je de Vorsten kunt vergelijken met de wachters van de vier windstreken. Dit is echter niet het geval, want Vorsten hebben als taak om het welzijn van hun specifieke menselijke volk te beschermen. De wachters van de windstreken hebben ook als taak hun volk te beschermen, maar hier hebben we het over de volkeren die behoren tot de windstreken. Denk bijvoorbeeld aan elfen, sirenen en feeŽn.

______ Machten


De Machten zijn de eerste engelen in het tweede hemelse rijk. De Machten zijn onze balans in het hectische en onvredige leven dat wij hier op aarde leven. Een vredesgebed uit het evangelie van de Essenen luidt dan ook als volgt:

"O, hemelse Vader!
Breng op uw aarde de heerschappij der Vrede!
Dan zullen wij ons de woorden herinneren
van hem die lang geleden de kinderen van het Licht onderrichtte;
ik geef de vrede van uw Aardse Moeder aan uw lichaam,
en de vrede van uw Hemelse Vader aan uw geest.
En moge de vrede beiden heersen onder de zonen van de mens."


Onze ziel ontwikkelt zich het beste bij een geordende en rustige sfeer. Voor deze situatie zorgen de engelen die tot de Machten behoren. Zij brengen ons vrede, harmonie en rust. Toch blijf het voor ons een keuze, of we wel of niet in een zodanig gebalanceerde omgeving willen leven. De Machten leren ons en helpen ons bij het laten gaan van zware lasten. Zij brengen, mits wij het toestaan en erkennen, een beetje spirituele rust, liefde en vrede. De engelen die dan tot de Machten behoren zijn dan ook de Engel van Vrede, de Engel van Sereniteit en de Engel van Harmonie.

______ Krachten


De engelen die behoren tot de Krachten, zetten onze gedachten om naar werkelijkheid. Zij zorgen voor de manifestatie van onze wensen, maar leren ons ook wat de heiligheid van het geloof in houdt. De engelen van deze groep laten ons zien wat vrijheid, vertrouwen en geloof is. Als we maar met heel ons hart geloven dat een diepe wens, die ons veel vreugde kan brengen, werkelijkheid kan worden, dan zorgen de Krachten ervoor dat deze wens zich manifesteert. Het is dus aan ons, of we iets ťcht graag willen of niet en hoe we ons leven dus willen leiden. De Krachten helpen ons op het moeilijke pad van het leven. Zolang we blijven geloven, vertrouwen en weten, zal dat wat wij wensen ons toekomen. De Krachten bestaan dus uit de Engelen van Vrijheid, Vertrouwen en Geloof.

______ Heerschappijen


De Heerschappijen zijn de engelen des genade. Zij "prijzen de lof van hun Heer en zij vragen om vergeving voor wie er op aarde zijn", aldus de Koran. De Heerschappijen leren ons vergevingsgezind te zijn, ons verleden los te laten en te reinigen en bieden ons de kracht van wijsheid aan. De Heerschappijen zijn dan ook engelen met een grote wijsheid en gevoeligheid. Zij begrijpen hoe het is om te lijden onder druk en proberen daarom om energie van ruzies en conflicten los te laten en ons zo de rust en genade te schenken die wij nodig hebben. Door deze rust en genade kunnen wij ons verleden los laten en met beide benen in het heden leven. De Heerschappijen bestaan uit de Engel van Verzoening, de Engel van Barmhartigheid en de Engel van Vergeving.

Een traditionele Serafijn - 2 vleugels om het gezicht te bedekken, 2 om de voeten te bedekken en 2 om te vliegen

______ Serafijnen


De laagste engelen van de derde hemel, zijn de Serafijnen. In het evangelie van de Essenen staat een mooi gebed dat de functie van de Serafijnen goed omschrijft:

"De engelen die de makers en gouverneurs zijn,
de vormgevers en toezichthouders,
de bewaarders en behoeders van de overvloedige aarde en van alle scheppingen van de Hemelse Vader.
Wij roepen de goede, de sterke, de welwillende engelen van de hemelse Vader en de aardse Moeder aan!
Die van het Licht!
Die van de Lucht!
Die van het Water!
Die van de Planten!
Die van de kinderen van het Licht!
Die van de oneindige, heilige schepping!
Wij vereren de engelen die als eersten luisterden naar de gedachten en leringen
van de hemelse Vader,
van Wie de engelen het zaad der volken vormden."


De Serafijnen worden gezien als de engelen van de schepping en staan bekend als de Engelen van het Wonder der Liefde. Zij zijn niet degenen die de wensen verwezenlijken, maar zijn degenen die de wonderen in de wereld brengen. Zij geven iedereen altijd eeuwige, onvoorwaardelijke liefde. Zij moedigen ons aan en ondersteunen ons bij het bereiken van het Licht, onze hoogste spirituele groei. De Serafijnen, de Engel van het Wonder der Liefde, de Engel van het Wezen der Liefde en de Engel van Eeuwige Liefde, zijn engelen van kracht, wonderen, spirituele groei en natuurlijk liefde bij uitstek.

Een traditionele Cherubijn - 4 stralende gezichten, menselijk, leeuw, os en arend, 2 vleugels raken elkaar boven het hoofd en 2 beschermen het lichaam

______ Cherubijnen


Zoals de Serafijnen de meest liefdevolle engelen zijn, zijn de Cherubijnen de meest wijze engelen. Zij dragen de ultieme wijsheid en bieden die aan, aan eenieder die ervoor open staat. De Cherubijnen beschermen met hun wijsheid de poorten naar het Paradijs. De Engel van Wijsheid, de Engel van Inzicht en de Engel van Kennis helpen ons in ons rationele leven. Zij zetten inzicht om in kennis en kennis zetten zij weer om in wijsheid. In de onschuld van kinderen huizen deze engelen. Deze lieve Cherubijnen helpen ons bij het ontdekken van de mysteriŽn des levens en van de spirituele werelden.

______ Tronen


De Tronen, de hoogste van alle engelen, staan het dichtst bij de bron van alle spirituele kennis, liefde en oorsprong. Doordat deze wezens zo hoog boven ons staan, zijn ze ook moeilijk te bevatten en te begrijpen. Ze dragen, ondanks hun vormeloosheid, de taak om gedachten in materie om te zetten. Ze zijn intense lichtstralen van liefde en warmte, brengen ons glorie en zorgen ervoor dat we onze creatie kunnen beleven zoals zij bedoeld was. Op dit hoogste niveau dat een engel kan bereiken, geven de Tronen ons de kans om in gelukzaligheid, creativiteit en spirituele verlichting te leven.

______ Andere hiŽrarchie


Ter vergelijking is hier de hiŽrarchie zoals die volgens de Bijbel, de Koran en middeleeuwse engelenkenners is:
 • Hoogste Triade
  • De Serafijnen
  • De Cherubijnen
  • De Tronen
 • Middelste Triade
  • De Machten
  • De Krachten
  • De Heerschappijen
 • Laagste Triade
  • Vorstendommen
  • Beschermengelen
  • Engelen
Hier en daar kom je dus kleine verschillen tegen. Hierover kun je later meer vinden op deze pagina.